Menu

Bộ lao động - Thương binh và xã hội
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh
Trung tâm Khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh
Mạng công tác xã hội Việt Nam
Báo Hà Tĩnh
Nghị lực sống
Chi sẻ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27622

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1191547

Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ ba - 11/11/2014 17:38
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI);
      Chiều ngày 11/11/2014, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 33/NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho toàn toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động của Trung tâm.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân, UVBTV-Trưởng ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh đã giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
      Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã thể hiện rõ mục tiêu về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
      Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định rõ quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.
      Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Chi bộ Trung tâm, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu được nội dung Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), lấy đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị mình. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).Đ/c Nguyễn Trọng Vân, Trưởng ban Tuyên giáo - Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
giới thiệu các nội dung của Nghị quyết.


 
Tập thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động Trung tâm 
tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)
 

Tác giả bài viết: Lê Thuần (VP CTXH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lời ngỏ

       Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng cũng là địa phương chịu hậu quả nặng nề của hai cuộc chiến tranh và chịu tác động thường xuyên của thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều đối tượng chính sách...

Dien thoai Ho tro

Tin tiêu điểm

 • Mừng - lo xuất khẩu lao động
  Mừng - lo xuất khẩu lao động
 • Đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử
  Đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử
 • Bộ trưởng Bộ Nội Vụ: Quản lý chặt xét tuyển công chức
  Bộ trưởng Bộ Nội Vụ: Quản lý chặt xét tuyển công chức
 • Khuyến cáo đặc biệt khi virus Zika "áp sát" biên giới Việt-Lào
  Khuyến cáo đặc biệt khi virus Zika "áp sát" biên giới Việt-Lào
 • Điều kiện để hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học